Senegal

Konzulát Senegal

Senegal

Konzulát Senegalskej republiky - Slovensko, Žilina

Na konzuláte sa môžete informovať o podmienkach vstupu do Senegalskej republiky a pobyte v nej, prípadne iných otázkach súvisiacich so Senegalskou republikou.

Na požiadanie poskytujeme konzulárnu pomoc občanom Senegalu. V prípade, že sa občan Slovenskej republiky ocitne v núdzi v Senegalskej republike, poskytujeme na požiadanie súčinnosť s honorárnym konzulom Slovenskej republiky v Senegale a Zastupiteľským úradom v Abuji.

Súhrnná teritoriálnia informácia Senegal

Vedenie konzulátu


Štefan Comorek
Ing. Štefan Comorek
vicekonzul

Kontakt


Honorárny konzulát Senegalskej republiky
Sad SNP 669/6
010 01 Žilina
Slovenská republika

telefónne číslo: 041/7231296
e-mail: comorek@senegal-embassy.sk